Våra tjänster

 • Holistiskt Ledarskap

  Holistisk innebär att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas utan sin omgivning.

  I programmet holistiskt ledarskap lyfter vi blicken och arbetar med ledarskapet från flera perspektiv.

 • Indirekt ledarskap

  IL -Indirekt Ledarskap baseras på Försvarshögskolans koncept för ett strategiskt ledarskap. Kursen vänder sig till ledningsgrupper på högre organisatorisk nivå. Under 2+2 dagar arbetar vi med verktyg för hur ni som indirekta ledare, påverkar  och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

 • Utvecklande ledarskap

  UL – Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som har utvecklats av Försvarshögskolan

  Den bygger på Transformational Leadership som är en av världens mest beforskade ledarskapsteorier.

  Kursen varar i 3+1 dagar.

 • Chefscaféer & handledning – digitalt

  Har du gått utbildningar och kurser i ledarskap men tycker att det är något som saknas? Blir det inte av att du omsätter dina teoretiska ledarkunskaper till praktisk handling i din vardag?

  Vi hjälper dig genom våra populära chefscaféer, ledarskapsakut eller individuell chefshandledning.

 • Holistiskt Ledarskap

  Holistisk innebär att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas utan sin omgivning.

  I programmet holistiskt ledarskap lyfter vi blicken och arbetar med ledarskapet från flera perspektiv.

 • Indirekt ledarskap

  IL -Indirekt Ledarskap baseras på Försvarshögskolans koncept för ett strategiskt ledarskap. Kursen vänder sig till ledningsgrupper på högre organisatorisk nivå. Under 2+2 dagar arbetar vi med verktyg för hur ni som indirekta ledare, påverkar  och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

 • Utvecklande ledarskap

  UL – Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som har utvecklats av Försvarshögskolan

  Den bygger på Transformational Leadership som är en av världens mest beforskade ledarskapsteorier.

  Kursen varar i 3+1 dagar.

 • Chefscaféer & handledning – digitalt

  Har du gått utbildningar och kurser i ledarskap men tycker att det är något som saknas? Blir det inte av att du omsätter dina teoretiska ledarkunskaper till praktisk handling i din vardag?

  Vi hjälper dig genom våra populära chefscaféer, ledarskapsakut eller individuell chefshandledning.

Frequently Asked Questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.