Om InPartner

Affärsidé & vision

InPartners affärsidé är att utbilda och handleda ledningsgrupper, chefer och ledare i ett strategiskt och utvecklande ledarskap. Våra kunder finns inom små till stora företag och organisationer i Sverige, som vill ta sitt ledarskap till nästa nivå.

InPartners vision är att göra chefer till bra ledare och ledare till bra chefer hos företag och organisationer som vill göra skillnad i både utveckling och lönsamhet. Vi vill att alla chefer och ledare i Sverige ska vara trygga i sina roller och leda sig och sina medarbetare till egen utveckling och förbättrad lönsamhet.

InPartner Utbildning AB

InPartner Utbildning AB har sitt ursprung ur SSG Konsult som grundades av Irene Häll 2005. Irene är diplomerad organisationskonsult, certifierad IL- och UL-handledare, certifierad i GDQ (Effektiva team) ), diplomerad ICF coach och diplomerad workshopsledare. InPartner har mer än 20 års erfarenhet från arbete med utbildning, grupp- och ledarskapsutveckling, workshops, seminarier och förändringsarbete. Ledarskapscoaching och projektledning är ytterligare exempel på erfarenhetsområden.

Våra kunder befinner sig både inom det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Ett urval av branscher är IT- och konsultbranschen, bostadsbolag, energibolag, spelbolag, bygg- och förvaltningsbolag, kommuner, förskolor, kyrkan, forskning, myndigheter och statliga verk mm.

Om Irene Häll

Irene Häll lämnade en framgångsrik karriär som chef, för att ge ledningsgrupper och chefer tillgång till verktyg och metoder för att öka förståelsen och tydligheten i sin kommunikation, sitt samarbete och resultat.

I Irene möter du en handledare som motiverar, entusiasmerar och samtidigt har förmågan att stanna till och möta dig där du är. Hon är en god lyssnare, kan ge svar på tal och presenterar nycklar till god företagsutveckling. Hon är lugn, trygg, strukturerad och samtidigt mål- och lösningsfokuserad. Med mer än 20 års ledarerfarenhet leder Irene deltagarna framåt och får dem att växa med trygghet, uppriktighet och närvaro.

Sedan januari 2019 är Irene även klar som handledarutbildare inom IL och UL och får genomföra slutprov för blivande IL- och UL handledare. Sedan dess har hon genomfört detta inom båda koncepten kontinuerligt varje år.

Certifikat och diplom:
Diplomerad Organisationskonsult
IL-handledare (Indirekt Ledarskap) Steg 3 (HLI)
UL-handledare (Utvecklande Ledarskap) Steg 3 (HLU)
Diplomerad handledare för chefer och grupper
Certifierad GDQ-handledare (mäter hur effektivt teamet är)
Diplomerad ICF coach
Diplomerad workshopsledare/facilitator

InPartners värdegrund

Inspirera

Skapa nyfikenhet kring hur chefer/ledare kan inspirera sina underställda chefer och/eller sina medarbetare till kreativitet och motivation och samtidigt våga konfrontera med personlig omtanke.

Driva

Få chefer och ledare som agerar och förbättrar sitt ledarskap samt driva mot uppsatta mål

Utveckla

Ge verktyg till chefsrollens ansvarsområden och ledarskapets utmaningar.

Detta gör vi genom att vi blandar nyfikenhet, kompetens, glädje och förmåga till struktur. På så sätt kan vi stolt bidra med att ge våra kunder stöd vid utbildning och utveckling av chefer och ledare i en fortsatt framgångsrik utveckling.