Holistiskt Ledarskap

Holistisk innebär att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas utan sin omgivning.

I programmet holistiskt ledarskap lyfter vi blicken och arbetar med ledarskapet från flera perspektiv.

Vad behöver du för att orka, vilja och kunna vara chef och ledare?

Holistisk innebär att helheten är större än summan av delarna och att ingenting kan beskrivas utan sin omgivning. I programmet holistiskt ledarskap lyfter vi blicken och arbetar med ledarskapet från flera perspektiv. De områden vi arbetar med är hur du leder dig själv, hur du leder andra i både de mjuka och hårda värdena samt att vi tar upp ditt välmående i form av kost, rörelse och återhämtning.

Under fyra tillfällen i grupper om max nio deltagare. Målgrupp chefer över medarbetare eller chefer över chefer.

Tillfälle 1 startar med Christin Mellners forskning om det hållbara ledarskapet

 • Självmedkänsla
 • Sätta gränser
 • Känna att arbetet är värdefullt och tillför mening

Tillfälle två går vi över till det Transformerande Ledarskapets betydelse för den individuella utvecklingen och ett ökat organisatoriskt resultat. Transformational Leadership är en av de mest beforskade ledarteorier som finns idag och där man även ser ett ökat resultat. Vi utgår från de ledarbeteenden som ger utrymme för våra medarbetare att utvecklas både i med- och motgång. Vi tittar även på skillnaden mot det konventionella ledarskapet i form av villkorligt förstärkande och avvikelsebaserat ledarskap.

Transformerande ledarskap består av följande förmågor:

 • Att vara autentisk
 • Inspirerande Motivation
 • Intellektuell stimulans
 • Individuell omtanke

I tillfälle tre tittar vi på målstyrning som ingår i chefskapet och hur vi får det att hänga ihop hela vägen i både med- och motgång.

 • Att översätta övergripande mål till vår avdelning/enhet/team så att det hänger ihop och får en känsla av sammanhang
 • Att formulera och tydliggöra mål och målbild på samtliga nivåer
 • Att följa upp och utvärderar kontinuerligt för att hålla fokus

Slutligen i tillfälle fyra så går vi tillbaka till dig igen. Då tittar vi på kosten, rörelsen/motionen samt återhämtningens betydelse för att orka, vilja och kunna fortsätta leda andra.

 • Att tänka på i kosten, även när vi har det som mest stressigt
 • Att tänka på för att hålla igång kropp och knopp i form av rörelse/motion för att orka med i med och motgång?

I varje pass varvar vi forskningsbaserad teori med dialog och erfarenhetsutbyte i workshopsform. Vi avslutar med att du gör din individuella utvecklingsplan.