Utvecklande ledarskap

UL – Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som har utvecklats av Försvarshögskolan

Den bygger på Transformational Leadership som är en av världens mest beforskade ledarskapsteorier.

Kursen varar i 3+1 dagar.

Category:

UL – Utvecklande ledarskap är en ledarskapsmodell som har utvecklats av FörsvarshögskolanDen bygger på Transformational Leadership som är en av världens mest beforskade ledarskapsteorier. Här utgår vi från ett relationsinriktat och direkt ledarskap – chef eller ledare till medarbetare.

ULs kärnvärden omfattar att ledaren uppträder som ett Föredöme och genom Personlig omtankeMotiverar och Inspirerar medarbetarna till kreativitet, ansvar och prestationer.

I kursen genomförs en 360-analys (ULL). Med återkopplingen från ULLen arbetar vi med vad just du behöver utveckla i ditt ledarskap för att öka motivation och engagemang bland dina medarbetare och på så sätt uppnå mer lönsamhet.

UL är framtaget och kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och omfattar 3+1 dagar.

Målgrupp
UL vänder sig till dig som idag arbetar i någon form av ledande befattning som t ex chef, ledare eller projektledare.

Utbildningen innehåller bland annat:

UL-modellen (teori och reflektioner och arbete med modellen)
ULL-360 graders frågeformulär
Metoder, verktyg och teori för din egen ledarutveckling
Praktiska övningar i ett utvecklande och coachande ledarskap
Erfarenhetsutbyte med andra ledare
Din egna individuella utvecklingsplan i ditt ledarskap