IL-Indirekt ledarskap (Strategiskt Ledarskap)

IL -Indirekt Ledarskap baseras på Försvarshögskolans koncept för ett strategiskt ledarskap. Kursen vänder sig till chefer och ledningsgrupper på högre organisatorisk nivå. Under 2+2 dagar arbetar vi med verktyg för hur ni som indirekta ledare och ledningsgrupp, påverkar  och når ut med visioner,  mål och övriga budskap, på ett sätt som skapar engagemang och tillit hos medarbetare längst ut i organisationen.

Category:

Hur får vi som högre ledning ut budskapet i hela organisationen?

IL -Indirekt Ledarskap baseras på Försvarshögskolans koncept för ett strategiskt ledarskap. Kursen vänder sig till chefer och ledningsgrupper på högre organisatorisk nivå. Ni ökar er förståelse för hur ni ska arbeta mer strategiskt och hur ni påverkar andra utan att leda direkt. Under 2+2 dagar arbetar vi med hur ni ska öka er förståelse för hur ni ska arbeta mer strategiskt i ledarskapet och hur ni påverkar och skapar engagemang och tillit till medarbetare längst ut i organisationen via underställda chefer.

Fokus ligger på hur de två påverkanskanaler ledningen har till medarbetarna längst ut i organisationen och på tillitens betydelse för att få det att hända. Vi går igenom både den handlingsinriktade och den imageinriktade påverkan. Den handlingsinriktade påverkan tar upp interaktionen mellan högre chefer och underställda chefer. Den imageinriktade påverkan handlar om att högre chefer och ledningsgruppers image påverkar förståelsen för hur medarbetarna tolkar den information som sprids. Med en positiv tolkning skapas tilltro till informationen och påverkar bilden av tillit till ledningen och ledningens budskap.

I kursen genomförs även ett bedömningsformulär, IL180, där deltagarna låter medarbetare på två nivåer under sig skatta dem i sitt indirekta och strategiska ledarskap.

IL är framtaget och kvalitetssäkrat av Försvarshögskolan och omfattar två + två dagar.

Utbildningen innehåller:
IL-modellen
Tillitens betydelse i ett indirekt ledarskap
Framgångsfaktorer för ett indirekt ledarskap
Handlingsinriktad påverkan
Imageinriktad påverkan
IL180, bedömningsformulär
Framgångsfaktorer för ett indirekt ledarskap
Specifika utmaningar och hur dessa hanteras från ledningsgruppen
Utvecklingspotential som indirekt chef/ledare
Utvecklingspotential för ledningsgruppen

Under kursen ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring ert indirekta ledarskap och ledningsgruppens fortsatta arbete.