Chefscaféer & handledning – fysiskt eller digitalt

Har du gått utbildningar och kurser i ledarskap men tycker att det är något som saknas? Blir det inte av att du omsätter dina teoretiska ledarkunskaper till praktisk handling i din vardag?

Genom våra populära chefscaféer eller chefshandledning (individuellt eller i grupp) får du det stöd du behöver för att omsätta dina teoretiska kunskaper till praktisk handling.

Category:

Har du gått utbildningar och kurser i ledarskap men tycker att det är något som saknas?
Får du inte till att omsätta dina teoretiska kunskaper till ditt ledarskap?

Chefscaféer

I våra populära chefscaféer får du möjlighet att utbyta erfarenheter med andra chefer. Vi träffas fysiskt eller digitalt i mindre grupper under två timmar och startar upp med en kort teori. Efter det inventerar vi de dilemman ni har med er in i mötet och sedan startar vi handledningen i den ordning som gruppen bestämt tillsammans.

Vi har chefscaféer för både chefer inom samman organisation/företag samt så kallade öppna caféer där chefer från olika organisationer träffas.

Chefshandledning individuellt eller i grupp

Genom chefshandledning arbetar vi med att omsätta dina kunskaper till praktiskt agerande. Vi kopplar vid behov till aktuell teori som du behöver för att du enklare ska kunna omsätta teori och kunskap till din vardag. I arbetet ingår att vi gör en handlingsplan med aktiviteter för att du lättare ska nå dit du vill i ditt ledarskap.

Vi startar handledningen oftast med en kartläggning av ditt ledarskap för att ta fram dina upplevda ledarstilar/ledarbeteenden. Kartläggningen görs enligt Leadforward och baseras på Transformational Leadership.

All handledningen sker fysiskt eller digitalt via lämpligt verktyg.
För organisationer har vi också ”klippkort” så att olika chefer kan få det individuella stöd som behövs.
InPartner arbetar enligt ICF´s kärnvärden och bjuder frikostigt på egna ledarerfarenheter.